Inscrierea in invatamantul primar 2017 - ScoalaPericei

Go to content

Inscrierea in invatamantul primar 2017

Unitatea de învăţământ
Localitatea
Adresa unităţii de învăţământ și site-ul acesteia
Numărul de clase pregătitoare pentru anul şcolar 2016-2017
Străzi/adrese arondate
Scoala Gimnazială nr.1 Pericei
Pericei
Pericei, str. Şosea, Nr. 31, judeţul Sălaj
tel/fax. 0260 672 705
web: www.scoalapericei.ro
e-mail: pericei_scoala@yahoo.com
  - secția română 0,34 clase
  (1 clasă simultan cls preg + cls a III-a + cls. a IV a);
  - secția maghiară 2 clase;
satele Pericei și Sici
Şcoala Primară Iuliu Maniu Bădăcin
Bădăcin
Bădăcin, str. Principală Nr. 20, judeţul Sălaj
tel: 0260 677 189
- 0,33 clase (1 clasă simultan cls preg+cls. I+ cls. a II-a);
satul Bădăcin
În perioada 27 februarie - 16 martie 2017, la Școala Gimnazială Nr. 1 Pericei, are loc înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, astfel:
 • luni - vineri intre orele 8,00 - 18,00
 • sambata intre orele 9,00 - 13,00

ACTE NECESARE INSCRIERII
1. Cerere - tip de inscriere(se gaseste la secretariatul scolii)
2. Copie si original dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui legal
3. Copie si original al certificatului de nastere al copilului
4. Documentul care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare / clasei I (acolo unde este cazul)
5. Alte documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul)

Relații suplimentare si programari la tel. 0260672705 sau 0742799972

Metodologia privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 poate fi consultată la  http://www.isjsalaj.ro/invatamant_primar/index.php?opcio=metodologie

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 poate fi consultat la  http://www.isjsalaj.ro/invatamant_primar/index.php?opcio=calendar

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE ?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017, inclusiv.
· La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017, inclusiv, dacăevaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
 • Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.

CINE  INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I ?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2017, inclusiv, și care nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare, pot fi înscriși, la cerere, în clasa I.
· La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017, inclusiv, dacăevaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.
 • Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.
· Aceste prevederi se aplică pentru anul școlar 2017-2018.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POT SĂ ÎNSCRIU COPILUL ?

 • Părintele poate opta:
a. pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris.
b. pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare.
 • părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învãțãmânt pentru care părintele a fãcut opțiunea.

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE ?

 • La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII ?

 • Cerere-tip de înscriere
 • Copie și original dupã actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 • Copie și original al certificatului de naștere al copilului
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomaticã corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

CRITERIILE SPECIFICE DE DEPARTAJARE PE CARE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULȚI COPII PE LOC SUNT:

 • Copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate și sunt în grija bunicilor/rudelor care au domiciliul în comuna Pericei;
 • Copii care provin din altă localitate, dar cel puțin unul dintre părinți este absolvent al școlii noastre;
 • Copii care provin din altă localitate, dar cel puțin unul dintre părinți are locul de muncă în comuna Pericei.

DE UNDE ÎȘI VOR PUTEA LUA PĂRINȚII INFORMAȚII ?

1) Internet - Inspectoratele școlare generale vor crea, pe prima paginã a site-urilor lor, o rubrică denumită Înscrierea în învățământul primar 2017
2) Direct de la școli, cu ocazia evenimentului Ziua porților deschise. Fiecare unitate de învățământ în care există clasa pregătitoare are obligația să organizeze acest eveniment public, prilej cu care părinții și copiii vor putea vizita spațiile și vor putea discuta cu cadrele didactice.
3) De la grădinițe, unde vor fi organizate întâlniri pentru informarea și consilierea părinților ai căror copii se află în grădință și care vor fi cuprinși în învățământul primar în anul școlar 2017 – 2018.

În data de 2 martie 2017,  între orele 9.00 – 16.00 are loc  „ZIUA  PORŢILOR  DESCHISE". Părinţii, elevii şi cei interesaţi sunt invitaţi să viziteze spaţiile destinate activităţii clasei pregătitoare şi pot purta discuţii cu cadrele didactice care predau la aceste clase.


Numărul TelVerde 0800 816 260 va fi disponibil în intervalul orar 08-16.

Back to content